Nacházíte se: 

CHEMIE, PETROCHEMIE

Czech English Russian    
Úvodní stránka    Tisknout    Mapa stránek      
   Poptávka   

CHEMIE, PETROCHEMIE

EUROMONT Group a.s.
Úprava hořáků HPP 1,1T na peci 1392-B01-B04 pro Českou rafinerskou, a. s.
PARAMO, a. s.
Zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení pro akci „Výroba TDAE a obnova výroby základových olejů“
ZVU Engineering a.s., Hradec Králové
Vypracování návrhu montované části vestavby odhaněče čpavku, výroba a dodávka montovaných můstkových pater odhaněče čpavku pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
DEZA, a. s., Valašské Meziříčí
Přepočet procesu destilace, dodávka můstkových pater do kolon
ZVU Engineering a.s., Hradec Králové
Návrh benzolového odhaněče a dodávka můstkových pater pro Třinecké železárny
GIG, Rakousko
Trvalé provádění testů na zkušebně odparek ve VUCHZ, a. s. pro chemický a farmaceutický průmysl.
PROKOP ENGINEERING Brno
Zhotovení a dodávka kolony a vnitřních vestaveb pro kolony, místo provedení – rafinerie Petrochema Dubová a.s., Slovenská republika
PSP ENGINEERING a. s. Přerov
Návrh, výroba a dodávka hořákového systému pro ohřev recirkulujících spalin z kalcinátoru spalovací komory, místo provedení – Fosfa Poštorná.
Nová Huť, a. s., Ostrava
Unikátní prototypové zařízení pro zpracování okují a okujových kalů. Tento odpad z hutní výroby je tepelně zpracován a využíván jako vysoce jakostní surovina pro vysoké pece. Návrh technologie, projekt a dodávka zařízení.
Galena, a. s., Opava
Návrh, výroba a dodávka kolony, filmové rotorové odparky, cirkulační odparky a kondenzátorů na výrobu cyklosporinu.
Gbely a. s., Slovensko
Projekt a dodávka kompletní dospalovací komory včetně hořáků pro spalování doprovodných plynů těžení nafty.
Koramo a.s., Kolín
Dodávka silikagelových uzávěrů ke skladovacím nádržím.
Česká Zbrojovka, a. s., Uherský Brod
Návrh technologie, projekt a dodávka zařízení pro likvidaci etanolu.
CMP a.s., Nové Město
Projekt a dodávka zařízení pro lití kaprolaktamu - modernizace provozu.
ABB EJF, a. s., Brno
Kompletní repase strojů na tlakové lití.Hořák HPN-Te je smontován z těchto částí:

  • vzduchová skříň
  • víko hořáku
  • vzduchové klapky
  • hlavní plynový hořák
  • stabilizační hořák (typ SHI-B15E)
  • olejový hořák
  • primární hořáková tvarovka
  • sekundární hořáková tvarovka
  • tlumič hluku

Vzduchová skříň

 

Sestává z pláště 1, příruby 2 pro připojení hořáku ke dnu pece, přiruby 3 pro připojení víka hořáku ke vzduchové skříni a příruby 4 pro připojení vzduchové skříně ke vzduchovému potrubí. Veškeré vnitřní stěny skříně jsou opatřeny tepelně zvukovou izolací 5. Kplášti pece je příruba 2 utěsněna těsněním 6, víko hořáku je ke vzduchové skříni utěsněno těsněním 7 pomocí šroubového spojení 8. Na přírubě 2 je navařen plášť 78, ve kterém je uložena sekundární hořáková tvarovka.

 

 

Víko hořáku

Je tvořeno pláštěm 9, přírubovým plechem 10 (tímto plechem je přišroubováno víko ke vzduchové skříni a zároveň tento plech odděluje prostory primárního a sekundárního vzduchu), přírubou 11 pro připojení víka hořáku ke vzduchovému potrubí (tato příruba koresponduje s obdobnou přírubou na vzduchové skříni), středovou trubkou 12 primárního vzduchu, ke které je přišroubován pomocí šroubového spoje 13 držák primární tvarovky 25 se středícími šroubky 14, a průchodkami 15 pro prostup plynových trubek víkem hořáku. V hlavní ose víka hořáku je umístěn plynový rozdělovač plynového hořáku, který je svou přírubou pomocí šroubového spojení 16 přes těsnění 17 uchycen kvíku hořáku. Vedle tohoto plynového rozdělovače jsou symetricky umístěna dvě hledítka 20 (slouží k pozorování plamene hlavního hořáku), opatřená skly a závitovými víčky, fixujícími přes měkká těsnění tato skla (viz řez C-C ), případně může být vjednom zhledítek instalován návarek 24 pro upevnění snímače plamene hlavního hořáku (viz řez D-D). Od hlavní osy je excentricky umístěn prostup 21 pro montáž stabilizačního hořáku. V blízkosti tohoto prostupu je instalováno hrdlo 22, které slouží buď jako otvor pozorovací, nebo hrdlo pro zapálení stabilizačního hořáku přenosným zapalovacím plynovým hořákem, případně přenosným elektrojiskrovým zapalovačem. Vnitřní strana víka je vyložena tepelně zvukovou izolací 23.

 

Vzduchové klapky

 

Se skládají ze dvou shodných rotačních mechanismů, nesoucích vlastní klapky, které jsou instalovány vpřívodním kanále sekundárního spalovacího vzduchu ve vzduchové skříni a primárního spalovacího vzduchu ve víku hořáku. Každý z obou mechanismů klapky sestává z hřídele 28, ovládací páky 29, nasazené přes čtyřhran na volný konec hřídele, stupnice 30 a vlastních klapek primárního vzduchu 31 a sekundárního vzduchu 32. Rozsah pohybů obou klapek je 90° s možností aretace v šestnácti polohách. Při nastavení aretované polohy klapky pomocí pohyblivé části 33 ovládací páky ukazuje špička ovládací páky na příslušný bod této stupnice.

 

Poznámka - poloha vzduchové klapky:

 

ukazatel na ovládací páce na 90° - klapka plně otevřena

ukazatel na ovládací páce na 0° - klapka plně zavřena

 

Hlavní plynový hořák

 

Je tvořen přírubovým hrdlem 35 přívodu plynu, plynovým rozdělovačem 36 s navařenou vodící trubkou 83, demontovatelnými trubkami 37 připojenými k výstupním hrdlům plynového rozdělovače šroubením 43, nesoucích sekundární plynové trysky 38, demontovatelnými trubkami 39 připojenými k výstupním hrdlům plynového rozdělovače šroubením 40, nesoucích primární plynové trysky 41. Všechny plynové trysky ( 38 a 41) jsou ve svých polohách zajištěny kontramaticemi 42. Hlavní plynový hořák je přišroubován k víku přes těsnění 17 přírubou plynového rozdělovače, těsný průchod trubek 37 a 39 víkem je zajištěn speciálním těsněným přírubovým spojem 45 stěsněním 46 a 47 pomocí šroubového spojení 88. Uspořádání hlavního plynového hořáku umožňuje vytažení trubek 37 a 39 ze vzduchové skříně přes víko hořáku, a to uvolněním šroubení 40 a 43 a rozebráním speciálních přírubových spojů 45.

 

Stabilizační hořák (typ SHI-B15E)

 

Je plynový injektorový hořák. Sestává z nosné trubky 48, příruby 49, za kterou je stabilizační hořák přes těsnění 50 uchycen k víku hořáku pomocí šroubového spojení 87, ze stabilizační hlavy 51, směšovače 52, trysky 53, clonky 54, jejíž poloha je fixovaná pomocí šroubku 55, přívodního tělesa 56 a zapalovací a hlídací elektrody 57. Ve směšovači se nachází tryska plynovzdušné směsi 58 a clonka 59, jejíž poloha je fixována pomocí šroubku 60. Koncovka 81 vysokonapěťového kabelu, která se připojí kzapalovací elektrodě je uložena ve speciální trojdílné průchodce 82, našroubované na nosné trubce.

 

Stabilizační hořák zapaluje plamen hlavního plynového a olejového hořáku, stabilizuje a hlídá jeho hoření. Plyn je do stabilizačního hořáku přiváděn potrubím z rozvodu stabilizačního plynu o konstantním tlaku. Stabilizační hořák může být zapálen rovněž pomocí přenosného plynového zapalovacího hořáku nebo přenosného elektrojiskrového zapalovače .

 

Olejový hořák

 

Sestává z pevné části 65 s nátrubky pro připojení oleje a rozprašovací páry, pevná část je uchycena na držáku 66 uloženém pomocí objímky na vodící trubce plynového hořáku, poloha držáku je fixována utažením šroubu 67 na objímce, výšková poloha pevné části 65 je zajištěna šrouby 68, a z vyjímatelné části 69, která je přes dvě těsnění 70 dotažena pomocí utahovacího šroubu 71 k pevné části. Na přívodních trubkách páry 72 a oleje 73 je našroubován rozprašovač, který sestává z olejové trysky 74, parní trysky 75, tělesa 76 a výstupní trysky 77.

 

Primární hořáková tvarovka 79 je uložena vdržáku primární tvarovky 25 na středové trubce primárního vzduchu .

S ekundární hořáková tvarovka 80 je uložena na přírubě hořáku vplášti 78.

 

Hořáky snasáváním spalovacího vzduchu tahem v peci jsou opatřeny tlumičem hluku 85, který je uchycen kpřírubám 4 a 11 pomocí šroubového spojení 86.zpět na přehled oborů